Diensten

Kantoren naar label C voor 2023

visual antoren naar label C voor 2023

Energielabel C kantoren

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

De verplichting geldt niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
  • het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

stoelenhangplanten.jpg

tafel.jpg

Infographics Beslisboom en Praktijksituaties

Wat is nu uw situatie en welke stappen moet u nu nemen? Om u daarbij te helpen zijn 2 infographics samengesteld. Met de infographic Beslisboom bepaalt u stap voor stap of u aan de Energielabel-C-verplichting moet voldoen, en zo ja, welke acties dan nodig zijn. In de infographic Praktijksituaties ziet u voorbeelden van de verschillende praktijksituaties die zich daarbij kunnen voordoen. De blauw omcirkelde cijfers tonen de relaties tussen de beslisboom en de praktijksituaties.

Benieuwd of uw kantoorpand al een energielabel heeft en/of welk label? Dit kunt u hier opzoeken.

In 4 stappen naar energielabel C
(of beter)

Heeft uw gebouw label D t/m G? Volg de volgende stappen om uw pand voor 2023 naar energielabel C te tillen.

1. Vraag een maatwerkadvies aan

1 van onze EP adviseurs controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening. Ook kan hij voor u de Erkende Maatregellijsten (EML) meenemen in zijn advies. Op de EML staan maatregelen waarmee u voldoet aan de Energiebesparingsplicht van het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer). Een maatwerkadvies wordt ook wel energieprestatieadvies (EPA) genoemd. Dit advies heeft niet automatisch een energielabel tot gevolg. Als opdrachtgever kunt u afspreken om ook direct een (nieuw) energielabel op te laten maken.

2. Verken financiële regelingen

RVO ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen met een aantal subsidies. Klik hier voor de subsidiewijzer: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen?query-content=kantoren

3. Voer de maatregelen uit

Voer de energiemaatregelen voor 1-1-2023 uit, om in ieder geval tijdig op energielabel C te komen. Wij kunnen niet alleen de opname van het energielabel doen en het advies ter labelverbetering verstrekken, maar kunnen óók de benodigde werkzaamheden uitvoeren. Zo weet u zeker dat de juiste werkzaamheden uitgevoerd worden en kan het energielabel direct erna worden afgemeld inclusief alle veranderingen/verbeteringen.

4. Laat een nieuw energielabel opstellen

Maak opnieuw een afspraak met ons om nogmaals 1 van onze EP adviseurs langs te laten komen om het nieuwe label vast te stellen n.a.v. de veranderingen/verbeteringen en te laten registeren (dit is alleen nodig wanneer u ons niet de werkzaamheden uit heeft laten voeren).

aanvraag Energielabel Bedrijven

dienst

Overige diensten

Benieuwd wat wij nog meer voor u kunnen doen? Ons team van experts staat altijd voor u klaar!

contact

Stuur ons een bericht

Heeft u een vraag? Stuur ons een bericht en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms
Kantoren naar label C voor 2023